fbpx

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.